SmartScripts

SmartScripts is een verzameling scripts die vooral gebruik maken van PHP/MySQL, jQuery, CronJobs en .htacces/mod_rewrite. De scripts zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal zeer kritische webdesigners. De scripts hebben zich inmiddels bewezen als een onmisbare aanvulling voor "gewone" HTML/CSS websites.

Een rijke combinatie van geavanceerde technieken!

De Scripttalen van SmartScripts

SmartScripts onderscheiden zich doordat ze werken met een uitgebreid pakket aan scripttalen zodat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt wat het best inzetbaar is voor welke functie en wat de meeste voordelen oplevert.

PHP en MySQL

De scripttaal PHP, draaiend op de server, vormt de basis van elke SmartScripts webapplicatie. Indien noodzakelijk worden er in opdracht van PHP met hulp van MySQL dynamisch gegevens opgehaald uit een database. In de SmartScripts is grote aandacht besteed aan het schrijven van zo effectief en zo veilig mogelijke PHP-scripts en MySQL-queries. Hiermee valt veel winst te halen in zowel de snelheid van een webapplicatie als in de veiligheid ervan.

Besparen

Waar mogelijk zal een SmartScript altijd proberen om de PHP - en daarmee de server - zoveel mogelijk te ontlasten. Bijvoorbeeld door slechts deelgebieden van een pagina te verversen en die op de achtergrond op te halen met bijvoorbeeld Ajax (waarover later meer).

Beveiligen

Daarnaast speelt PHP ook een belangrijke rol bij de validatie van invoer in formulieren en in de adresbalk van de browser. Zo treedt PHP in een SmartScript op als de achterwacht die de pogingen van hackers en spammers blokkeert.

Javascript en Ajax, Prototype en jQuery

Met javascript kunnen pagina's veel interactiever gemaakt worden. Ajax is een techniek die het mogelijk maakt om deelpassages van pagina's dynamisch te verversen, bijv. met op de achtergrond opgehaalde gegevens uit een database, zonder dat de hele pagina opnieuw ververst hoeft te worden. Aanvankelijk maakteSmartScripts veel gebruik van het Ajax framework Prototype, maar tegenwoordig gebruikt het meestal jQuery, omdat dat compacter is en er veel meer scripts voor jQuery beschikbaar zijn.

Progressive Enhancement

Maar hoe mooi en effectief de gebruikte technieken ook zijn, ze dienen met beleid te worden toegepast. Het mag niet zo zijn dat een site niet meer werkt als javascript op de computer van de bezoeker staat uitgeschakeld (wat niet ondenkbaar is). Bovendien zal een site die zijn gegevens uitsluitend met Ajax ophaalt waarschijnlijk slecht scoren bij zoekmachines.

Uitgangspunt van SmartScripts is daarom dat javascript en Ajax daarom altijd toegepast worden volgens het principe van Progressive Enhancement (soms ook aangeduid in omgekeerde richting, als Graceful Degradation). Dit betekent dat een site geheel functioneel is en blijft wanneer javascript staat uitgeschakeld, maar dat de site handige, snelle en mooie extra's krijgt indien javascript en Ajax wel werken.

.htaccess en mod_rewrite

De SmartScripts maken meestal intensief gebruik van .htaccess, een configuratiebestand van een site, waarme veel ingesteld kan worden zoals errorpagina’s maken, mod_rewrite instellen, ipnummers blokkeren, hotlinken tegengaan, website adres omleiden, en nog veel meer. Een goed voorbeeld zijn de URL's van de webpagina's met SiteOptimizer, een eenvoudige regel in .htaccess maakt het mogelijk om de .php extensie hiervan weg te laten. Dat geeft een mooiere URL en mocht de (niet zichtbare) extensie ooit veranderen, de links naar de pagina's zullen gewoon blijven werken.

De Programmeur

SmartScripts zijn geprogrammeerd door Alex Pot. Voor vragen kan je altijd direct bij hem terecht.