Site Optimizer op een rijtje

Op deze pagina vind je alle eigenschappen van Site Optimizer op een rijtje (in willekeurige volgorde). Zo wordt duidelijk waarom Site Optimizer een unieke tool is voor site optimalisatie!

Een fantastische tool voor site optimalisatie!

Alle eigenschappen van Site Optimizer

Algemeen

Dit betreft eigenschappen van Site Optimizer die zowel voor HTML als voor CSS als voor javascript gelden.

 1. Alle bestanden worden opgeslagen in cachebestanden op de server. Volgende bezoekers krijgen de inhoud van dat cachebestand voorgeschoteld en Site Optimizer hoeft de pagina niet opnieuw te genereren. Zo wordt de server minder belast en laden pagina's ultra-snel. Dit is een belangrijk aspect van site optimalisatie.
 2. De servercachebestanden worden opgeslagen met gzip-compressie en ook met die compressie verzonden. Zo gaat het allemaal nóg sneller.
 3. De cachebestanden worden browser-specifiek opgeslagen. Hierdoor wordt aangepaste lay-out per browser mogelijk.
 4. Servercachebestanden worden automatisch gewist zodra de inhoud van een pagina of het systeem van Site Optimzer gewijzigd werd.
 5. Ondersteunt AppCache. Pagina's, stylesheets en scripts laden hierdoor sneller en de bezoeker kan hierdoor offline gewoon door de site bladeren, zelfs als niet alle pagina's werden binnengehaald. Je site wordt hiermee als het ware een web applicatie.
 6. Site Optimizer dwingt automatisch verversing van de AppCache af, zodra de HTML of de css of het javascript van een pagina bijgewerkt werden. Het is geen sinecure om de AppCache te laten vernieuwen (dit vergt complexe instellingen), maar Site Optimizer neemt je dit lastige klusje uit handen.
 7. Meldingen per mail indien bestanden of pagina's niet gevonden werden
 8. Automatisch aanmaak sitemap.xml voor Google
 9. Is in hoge mate configureerbaar voor de gebruiker vanuit een instellingenbestand
 10. Verstuurt geheel dynamisch HTTP-headers, zodat pagina's met optimale instellingen worden opgeslagen in de browsercache
 11. Maakt uitgebreid gebruik van mod_rewrite, bijvoorbeeld om mooie pagina-adressen aan te maken
 12. Met één simpele code in een pagina wordt daaraan automatisch een zoekmachine toegevoegd. De database (SQLite, maar naar wens ook MySQL) daarvan wordt automatisch bijgewerkt zodra pagina's toegevoegd dan wel gewijzigd worden.
 13. Op de server van SmartScripts wordt Site Optmizer geladen vanaf één centrale locatie. Dit betekent dat klanten automatisch mee-profiteren van updates, bug-fixes en nieuwe mogelijkheden.
 14. SmartScripter Alex Pot wordt automatisch per SMS op de hoogte gesteld van fatale fouten, zodat die snel kunnen worden opgelost

HTML

 1. Ondersteunt HTML 5
 2. Automatische conversie van HTML5 broncode naar div's met classes voor browsers die geen HTML5 ondersteunen
 3. Er zijn utilities op het Internet, zoals bijvoorbeeld Modernizr, die iets vergelijkbaars doen. Maar in tegenstelling tot Site Optimzer zijn die afhankelijk van javascript en werken ze dus niet wanneer javascript bij de bezoeker uitgeschakeld staat.
 4. Voor in HTML 5 geschreven sites is er een speciale demo-module voor de conversie van HTML 5 naar XHTML; deze laat zien hoe de code eruit ziet voor browsers die niet overweg kunnen met HTML 5.
 5. Er is een speciale textonly-modus, waarin alle afbeeldingen en overbodige opmaak van pagina's verwijderd worden. Heel nuttig voor het printen van pagina's of voor mensen met visuele beperkingen.
 6. In alle speciale weergave-modi van Site Optimzer, zoals de zojuist genoemde nothml5- en textonly-modus, worden alle links op de pagina automatisch aangepast met die speciale modus als voorloper van het adres. Zodat de bezoeker in die weergavemodus blijft wanneer hij/zij door de site bladert.
 7. Site optimalisatie: optimaliseert geheel automatisch de broncode van pagina's en verwijdert veel voorkomende fouten daarin. Sites scoren daardoor beter bij zoekmachines.
 8. Alle e-mailadressen op pagina's worden door versleuteling automatisch beschermd tegen oogsten daarvan door spambots. Ze blijven voor de menselijke bezoeker gewoon leesbaar en te gebruiken.
 9. E-mailadressen in platte tekst wordt automatisch omgezet naar beschermde e-mail-links
 10. Gebruikt de uitbreidingsmodule Mobile Optimizer voor automatische aanpassing van inhoud én lay-out van pagina's voor mobieltjes:
  • Gebruikt de bibliotheek van TeraWurfl om te detecteren of de bezoeker een mobiele browser gebruikt of niet.
  • De mobiele en de desktop/weergave van pagina's worden beide vanuit één bronbestand onderhouden en met dezelfde url geladen
  • Super optimalisatie van de broncode: verwijdering van alle overtollige witruimte, afbeeldingen automatisch omgezet naar data URI's en javascript dynamisch in de pagina geplaatst
  • De webmaster kan met behulp van een speciale code een link plaatsen waarmee de bezoeker kan switchen tussen de mobiele en de desktop/weergave
 11. Kan automatisch per pagina een kruimelpad aanmaken
 12. Kan automatische de actieve pagina markeren in het menu van een site
 13. Kan automatisch een sitemap aanmaken
 14. Kan pagina's online dynamisch in subpagina's verdelen door gebruik van speciale codes => gemakkelijk te onderhouden.
 15. Kan automatisch een feed aanmaken van de inhoud van pagina's op basis van speciale codes in de pagina
 16. Kan als schil rond WordPress draaien
 17. Heeft een html-demo-modus, waarin de broncode van pagina's mooi en overzichtelijk geformatteerd wordt weergegeven.
 18. Maakt geheel automatisch fotoalbums op pagina's aan:
  • Gebruik van een paar speciale codes in de pagina volstaat
  • Er worden automatisch thumnails aangemaakt van de afbeeldingen in een "album", indien dat nog niet gebeurd was
  • De foto's worden automatisch weergegeven in Fancybox
  • De bezoeker kan met de pijltjestoetsen door afbeeldingen bladeren
 19. Dynamische aanmaak van een klikbare inhoudsopgave van alle h2- of h3-koppen op een pagina. De redacteur plaatst daartoe een speciale code op de plek waar de inhoudsopgave moet komen.
 20. Kan subsecties op een pagina automatisch in een zogenaamde accordeon onderbrengen. De secties kunnen dan met een muisklik op de kop erboven weergegeven ofwel verborgen worden. Zoals te zien op deze pagina.
 21. Automatische markering van de zoektermen waarmee bezoekers vanaf een zoekmachine zoals Google binnenkwmamen, in een door de redacteur op te maken stijl.
 22. Een webmaster kan met speciale codes in de pagina gedeelten daarvan op de openbare pagina's laten wegfilteren, tot het moment dat die content klaar is voor publicatie

Formulieren

Site Optimizer gebruikt hiervoor de uitbreidingsmodules Formulier Optimizer en/of Los Reactieveld

 1. Automatische aanmaak én beveiliging van formulieren op basis van een template
 2. Deze formuliertemplates zijn geschreven in een eenvoudig te leren templatetaal
 3. Hoge mate van bescherming tegen inzendingen door hackers en spammers
 4. Beschermd tegen Cross Site Request Forgeries door gebruik van speciale anti-csrf codes
 5. Automatisch in de hoogte met de tekst meegroeiende of inkrimpende textarea's
 6. Formulieren worden gevalideerd vóór inzending. Is niet alles (juist) ingevuld, dan wordt het formulier niet verzonden en wordt de bezoeker geattendeerd op de ontbrekende informatie
 7. De formulieren worden met Ajax verzonden en de pagina niet opnieuw geladen hoeft te worden
 8. Staat javascript bij de bezoeker uitgeschakeld, dan wordt het formulier op conventionele wijze verzonden, met een doorleiding naar een bevestigingspagina.
 9. Uitzondering hierop is het Los Reactieveld: dat kan vanwege de bescherming tegen hackers en spammers enkel met Ajax verzonden worden.
 10. De bezoeker ontvangt in de browser en over de e-mail een bevestiging van zijn/haar inzending.
 11. De webmaster ontvangt ook een bevestiging.
 12. Alle berichten worden opgeslagen in een online formulierenlog. Zelfs als de verzending van de bevestingsberichten per e-mail om de een of andere reden mislukte, kan de webmaster het bericht hier alsnog terugvinden.
 13. Het formulierenlog is met een wachtwoord beschermd en kan dienen als archief van alle inzendingen
 14. De webmaster kan de inhoud van deze bevestigingen in de formuliertemplate opgeven
 15. Deze meldingen kunnen optioneel met de uitbreidingsmodule HTML e-mail in HTML worden opgemaakt, zodat ze bijvoorbeeld je eigen huisstijl verzonden kunnen worden.

CSS

 1. HTML en CSS aan elkaar gekoppeld. Als een browser geen HTML 5 ondersteunt, worden HTML 5 elementen in de HTML én de bijbehorende kiezers in de CSS gezamenlijk naar classes omgezet
 2. CSS ultra gecomprimeerd (alle overbodige witruimte weg) en met gzip-compressie verzonden
 3. Een aantal veel voorkomende CSS-fouten worden automatisch gecorrigeerd
 4. Meerdere stylesheets worden dynamisch tot één sheet gecombineerd, voor sneller laden
 5. Er kunnen browser specifieke stylesheets in aan die gecombineerde stylesheet worden toegvoegd. Ondersteunde browsers op dit moment:
  • alle versies van Internet Explorer
  • Firefox Windows/Mac
  • Chrome Windows/Mac
  • Opera Windows/Mac
  • Safari Windows/Mac
 6. CSS voor speciale scripts die niet op alle pagina's voorkomen wordt dynamisch per pagina geladen, om de omvang van de CSS zo minimaal mogelijk te houden
 7. Werd ergens in de CSS een wijziging aangebracht, dan wordt de link naar de centrale stylesheet met een versienummer aangepast. Zo is verversing in de browser verzekerd en kan de sheet een extreem hoge max-age van twee jaar krijgen in de header Cache-Control. Dit komt de snelheid van het laden van de sheet erg ten goede.
 8. Er is een aparte CSS-demo, waarin de CSS van de site mooi en overzichtelijk wordt weergegeven.

Javascript

 1. Site Optimizer gebruikt standaard het Ajax-framework jQuery
 2. Voor mobieltjes wordt jQuery uitgeschakeld en zo min mogelijk javascript gebruikt, voor optimale compatibiliteit en sneller laden van pagina's
 3. Meerdere externe javascripts worden dynamisch tot één extern javascript gecombineerd, om zo het javascript zo snel mogelijk naar de browser te versturen
 4. De klant kan sommige van de externe javasscripts aansturen vanuit een instellingenbestand. Bij het samenstellen van het gecombineerde javascript worden die istellingen daarin verwerkt.
 5. Scripts die niet op alle pagina's voorkomen wordt adhoc per pagina geladen, om de omvang van het javascriptbestand zo minimaal mogelijk te houden
 6. De webmaster kan voor zijn/haar site specifieke javascripts toevoegen. Deze worden opgenomen in het centrale externe javascriptbestand.
 7. Werd ergens in de javascripts een wijziging aangebracht, dan wordt de link naar het centrale externe javascriptbestand met een versienummer aangepast. Zo is verversing in de browser verzekerd en kan dit bestand een extreem hoge max-age van twee jaar krijgen in de header Cache-Control. Dit komt de snelheid van het laden van de javascripts erg ten goede.